zh
  ZH ▼
search
search
 

FIAMM:世界最大的汽车喇叭制造商

就车辆和行人而言,FIAMM是喇叭生产和供应的全球领先者。

凭借遍布全球的生产和商业,菲亚姆是一个领先的研发公司,致力于质量和卓越性以维持客户的高满意度

这些特性是菲亚姆和汽车喇叭的展现。

 

video

 

新闻

 

 
 

Elettra 1938 S.p.A
Viale Europa 75 - 36075 - Montecchio Maggiore (Vicenza)
P.IVA IT03857300242
info.acousticdevices@fiammcomponents.com

language : market :